දෙමළ


නාම පදය

  1. තාත්තා යන අරුත දේ.

උච්චාරණය

අප්පා

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=அப்பா&oldid=16526" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි