සිංහල


නාම පදය

  1. පරමාණු දෙකක් හෝ කිහිපයක් සම්බන්ධ වීමේන් සෑදුණ ඒකකවේ.
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=අණුව&oldid=19047" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි