සිංහල


නාම විශේෂණ

  • කිසියම් වස්තුවක මුල් සොභාවය, සැබෑ සොභාවය හෝ වෙනස් නොකල ස්භාවය.
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=අමු&oldid=19108" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි