සිංහල සංස්කරණය

 
Sinhalese විකිපීඩියාව සතුව මෙයට අදාළ ලිපියක් ඇත:
Wikipedia

සංඥා නාමය සංස්කරණය

අයිස්ලන්තය (ayislantaya)

  1. A country තුළ the North Atlantic Ocean.

සිංහල


"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=අයිස්ලන්තය&oldid=30875" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි