සිංහල


ක්‍රියා පදය

  1. යම් දෙයක් විනාශ කිරීම
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=කැඩීම&oldid=19035" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි