සිංහල


නාම විශේෂණ

  1. කොළ වර්ණයෙන් යුත් බව

නාම පදය

  1. බොහොමයක් ශාක පත්‍ර පවතින වර්ණය; නිල් සහ කහ අතර පවතින වර්ණය.
  2. ශාක පත්‍ර
පාට
 
රතු තැඹිලි කහ කොළ නිල් ඉන්ඩිගෝ
 
දුඹුරු දම් රෝස සුදු අළු කළු


"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=කොළ&oldid=19069" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි