සිංහල


නාම පදය

සංස්කරණය
  1. ගස යන පදයේ බහු වචනය

සද

  • ශාක
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ගස්&oldid=18973" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි