සිංහල


නාම පදය

  1. යම් ලක්ෂ දෙකක් කොතරම් සමීපව ඇත්ද යන්න ප්‍රකාශ කරන සංඛ්‍යාත්මක විස්තරය
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=දුර&oldid=19048" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි