සිංහල


  • තාල වර්ගයට අයත් ගසකි. අතු නොබෙදේ.
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=පොල්&oldid=17808" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි