සිංහල


නාම පදය සංස්කරණය

බස

  1. අදහස් හුවමාරු කිරීමට යොදා ගන්නා මාධ්‍යය.

සමාන පද සංස්කරණය

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=බස&oldid=19252" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි