සිංහල


නාම විශේෂණ

  1. යම්කිසි තිරස් තලයක 270° වන දිශාව; හිරු බසින දිශාව

නාම පදය

  1. බස්නාහිර දිශාව
  2. බස්නාහිර පළාත

සමාන පද

  • බටහිර
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=බස්නාහිර&oldid=19077" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි