$1 වෙතට වෙනත් පිටුවක් සබැඳෙන්නේ දැයි බලන්න. එසේ නොමැති නම්, මෙම අඩවිය ගූගල්, ඩක්ඩක්ගෝ, හෝ ඔබගේ සුපුරුදු සෙවුම් යන්ත්‍රය භාවිතයෙන් සෙවීමක් කර බලන්න.

ඔබට මතු දැක්වෙන විකල්ප ඇත: හිස් පිටුවක "$1" පිටුව තනන්න, යොමුවක් නිර්මාණය සඳහා ඉල්ලීමක් කරන්න, හෝ නව යොමු නිර්මාපකය භාවිතා කර නිර්මාණය කරන්න!

වචන එක් කිරීම මෙම යොමු සැකිලි භාවිතයෙන් පහසුවෙන් කළ හැකිය:
උපදෙස් සහිත සැකිල්ල.
Pick up that cross.
Move those crosses here.
He was very cross.
He said it very crossly.
She was even crosser.
He was the crossest.
Why did he cross the road?
When she crosses.
Is he crossing?
She crossed the road.
වෙනත් භාෂාවක් තෝරන්න
ඉංග්‍රීසි:
ජපන්:
American Sign Language:
ස්වීඩන්:

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=මාධ්‍යවිකි:Searchmenu-new&oldid=36426" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි