සිංහල


නාම විශේෂණ

සමාන පද

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=මිනිත්තු&oldid=19005" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි