සිංහල


නාම පදය

  1. සත්ත්වයන්ගේ ශරීරයේ ක්‍රියාකාරිත්වයට අවශ්‍ය පෝෂ්‍ය ද්‍රවය ප්‍රවාහනය කරන තද රතු පැහැති ද්‍රවනයකි.

සමාන පද

  • රුධිරය
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ලේ&oldid=19281" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි