සිංහල


නාම පදය සංස්කරණය

  1. තත්පර 60ක කාලය


"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=විනාඩිය&oldid=19057" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි