පිටුවේ ඉතිහාසය

27 අප්‍රේල් 2017

16 ජූනි 2015

11 දෙසැම්බර් 2013

23 ජනවාරි 2013

20 ජනවාරි 2013

30 දෙසැම්බර් 2012

19 සැප්තැම්බර් 2012

22 දෙසැම්බර් 2011

4 ජූනි 2011

12 මැයි 2010

12 ජනවාරි 2010

"https://si.wiktionary.org/wiki/විශේෂ:History/λέξη" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි