පිටුවේ ඉතිහාසය

27 අප්‍රේල් 2017

30 සැප්තැම්බර් 2016

8 ජූනි 2016

22 ජූනි 2015

11 දෙසැම්බර් 2013

4 මැයි 2013

21 ජනවාරි 2013

27 දෙසැම්බර් 2012

30 ජූනි 2012

10 මැයි 2012

15 අගෝස්තු 2010

30 මැයි 2010

29 මැයි 2010

"https://si.wiktionary.org/wiki/විශේෂ:History/शब्द" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි