පිටුවේ ඉතිහාසය

5 ඔක්තෝබර් 2021

27 දෙසැම්බර් 2017

27 අප්‍රේල් 2017

28 ජූනි 2016

3 ජූලි 2015

3 ජූලි 2014

11 දෙසැම්බර් 2013

27 මැයි 2010

7 අගෝස්තු 2008

5 අගෝස්තු 2008

"https://si.wiktionary.org/wiki/විශේෂ:History/ඉංග්‍රීසි" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි