පිටුවේ ඉතිහාසය

"https://si.wiktionary.org/wiki/විශේෂ:History/ඉංග්‍රීසි" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි