පිටුවේ ඉතිහාසය

31 ඔක්තෝබර් 2020

3 ජූලි 2017

6 නොවැම්බර් 2015

30 ඔක්තෝබර් 2015

11 අගෝස්තු 2015

27 අප්‍රේල් 2015

31 මාර්තු 2015

25 මාර්තු 2015

17 මාර්තු 2015

27 පෙබරවාරි 2015

19 පෙබරවාරි 2015

17 ජනවාරි 2015

30 මාර්තු 2013

12 අප්‍රේල් 2012

15 ජූලි 2011

23 මැයි 2010

"https://si.wiktionary.org/wiki/විශේෂ:History/ප්‍රවර්ගය:User_en" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි