පිටුවේ ඉතිහාසය

27 අප්‍රේල් 2017

3 අප්‍රේල් 2017

20 සැප්තැම්බර් 2016

9 සැප්තැම්බර් 2016

28 ජූනි 2016

21 ජූනි 2016

16 දෙසැම්බර් 2015

16 අගෝස්තු 2015

10 ජූනි 2015

1 ජනවාරි 2014

11 දෙසැම්බර් 2013

21 මැයි 2013

19 ජනවාරි 2013

31 ජූලි 2012

13 ජූලි 2012

12 ජූනි 2012

2 මැයි 2012

2 පෙබරවාරි 2012

9 ජනවාරි 2012

3 ජූනි 2011

10 සැප්තැම්බර් 2010

1 අගෝස්තු 2010

"https://si.wiktionary.org/wiki/විශේෂ:History/C" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි