පිටුවේ ඉතිහාසය

27 අප්‍රේල් 2017

3 අප්‍රේල් 2017

20 සැප්තැම්බර් 2016

9 සැප්තැම්බර් 2016

28 ජූනි 2016

21 ජූනි 2016

16 දෙසැම්බර් 2015

16 අගෝස්තු 2015

12 ජූනි 2015

21 ජනවාරි 2013

14 ජූලි 2012

4 පෙබරවාරි 2012

26 අගෝස්තු 2011

3 ජූනි 2011

17 දෙසැම්බර් 2010

10 සැප්තැම්බර් 2010

1 අගෝස්තු 2010

"https://si.wiktionary.org/wiki/විශේෂ:History/L" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි