පිටුවේ ඉතිහාසය

27 අප්‍රේල් 2017

5 අගෝස්තු 2016

22 මැයි 2016

30 නොවැම්බර් 2015

24 ජූනි 2015

10 දෙසැම්බර් 2013

8 අගෝස්තු 2013

4 අගෝස්තු 2013

7 මැයි 2013

10 නොවැම්බර් 2012

15 සැප්තැම්බර් 2012

8 පෙබරවාරි 2010

14 නොවැම්බර් 2009

26 අගෝස්තු 2009

26 ජූනි 2009

25 අප්‍රේල් 2009

15 මාර්තු 2009

15 ජනවාරි 2009

3 දෙසැම්බර් 2008

6 අගෝස්තු 2008

5 අගෝස්තු 2008

"https://si.wiktionary.org/wiki/විශේෂ:History/español" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි