, [[සැකිල්ල:Archive list/check25/ලේඛනාගාරය ප්‍රකාශන දෝෂය: හඳුනානොගත් විරාම සංකේතය "{"|ප්‍රකාශන දෝෂය: හඳුනානොගත් විරාම සංකේතය "{"]]

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Archive_list/check25&oldid=19336" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි