සිංහල

නාම පදයසංස්කරණය

බුදුරදුන් හැඳින්වීමට යොදා ගන්නා පදයකි.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=සුගත&oldid=8244" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි