ඉංග්‍රීසි


නාම පදය

Spanish

  1. ස්පාඤ්ඤ

නාම විශේෂණය

  1. ...
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=Spanish&oldid=16337" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි