අයිස්ලන්ත


නාම පදය

maur m

  1. කුහුඹුවා
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=maur&oldid=16432" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි