සිංහල


ක්‍රියා පදය

සංස්කරණය
  • අමු යන පදයෙහි ක්‍රියා පදයක් වේ.
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=අමුවෙන්&oldid=19107" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි