සිංහල


නාම විශේෂණ

  1. තත්පරය හි බහු වචනය
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=තත්පර&oldid=18999" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි