සිංහලනාම පදය

සංස්කරණය


  1. දෙමළ භාෂාව
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=දෙමළ&oldid=17329" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි