සිංහලනාම පදය සංස්කරණය

සිංහල

  1. භාෂාව
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ඉංග්‍රීසි&oldid=33916" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි