සිංහලනාම පදය සංස්කරණය

රුසියානු

  1. භාෂාව
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=රුසියානු&oldid=18837" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි