සිංහල


ක්‍රියා පදය

  1. පෙරීම
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=නිස්සාරණය&oldid=19111" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි