{{{1}}}+ මෙම පරිශීලකයා {{{1}}} ට වඩා දායකත්වයක් වික්ෂනරියට දක්වා ඇත.
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=පරිශීලක:Randeerjayasekara&oldid=14884" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි