උදවුවක් දෙන්න පුළුවන් ද?

සංස්කරණය

මේ ප්‍රශ්නයට උදවුවක් දෙන්න පුළුවන් නේද? -- Lee (සාකච්ඡාව) 05:55, 13 අගෝස්තු 2023 (යූටීසී)Reply

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=පරිශීලක_සාකච්ඡාව:IC9999&oldid=38661" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි