සිංහල


නාම පදය සංස්කරණය

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=පලතුරු&oldid=19104" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි