සිංහල


නාම පදය

ගස් හෝ වැල් වලින් ලබා ගන්නා කොටසකි. සාමන්‍යයෙන් සියලු පලතුරු පැණි රසයක් ගෙන එයි, එම නිසා බොහොමයක් පලතුරු අමුවෙන් ආහාරයට ගනී.

බහු වචනය

විරුද්ධ පදය

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=පලතුර&oldid=19105" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි