සිංහල


නාම පදය

සංස්කරණය

ගස් හෝ වැල් වලින් ලබා ගන්නා කොටසකි. සාමන්‍යයෙන් සියලු පලතුරු පැණි රසයක් ගෙන එයි, එම නිසා බොහොමයක් පලතුරු අමුවෙන් ආහාරයට ගනී.

බහු වචනය

සංස්කරණය

විරුද්ධ පදය

සංස්කරණය
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=පලතුර&oldid=19105" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි