සිංහල


වර්ණය යන්න කියැවේ.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=පාට&oldid=16745" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි