සිංහල


නාම පදය

සංස්කරණය
  1. කිසියම් ආලෝක කදම්භයක් වස්තුවක් ගැටීමෙන් නිර්මාණයවේ.

සද


"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=වර්ණය&oldid=18903" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි