ශ්‍රී ලංකාවේ චන්ද්‍රිකා ඡායාරූපයක්
සිංහල


නාම පදය

සංස්කරණය
 
සිංහල විකිපීඩියාව සතුව මෙයට අදාළ ලිපියක් ඇත:
Wikipedia
  1. ආසියානු රටකි. නිල නාමය: ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය

සද

  • ලංකාව
  • සිලොන්
  • තම්බපන්නි
  • සීලදීප
  • රත්නදීප
  • ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ශ්‍රී_ලංකාව&oldid=29826" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි