සිංහල


සිංහල

නිරුක්තිය

(මෙම නිරුක්ති අයිතමය නොපවතියි හෝ අසම්පූර්ණ වේ. එය දියුණු කිරීම, නො එසේ නම් නිරුක්ති ලේඛනාගාරය වෙත ගොස් එය පිළිබඳ සාකච්ඡාවට සහභාගී වීම සඳහා කාරුණික වන්න.)

නාම පදය

හෝරාව (hōrāwa)

 1. පැයට සමාන අර්ථයක් දක්වයි. (බහුලව භාවිතා නොවේ)
 2. සාහිත්‍යමය නිෂ්චිත නොවූ කාල සීමාවන් සඳහා යොදා ගනි.
  මගේ සොදුරු හෝරාව අවසන් විය.
  එදින රටටම අඳුරු හෝරාවක් උදා විය.
 3. ජෝතිශ්‍ය කාල සිමාවන් සඳහා යොදා ගනි.
  රවි, ශුක්‍ර, බුධ, චන්ද්‍ර, ශනි, ගුරු, කුජ වශයෙන් හෝරා පවතී; එදින 5.00 සිට 6.00 දක්වා බුධ හෝරාව පැවතින.
  සුභ හෝරාව පිළිබඳ පත්තරයේ තිබිණි.
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=හෝරාව&oldid=35228" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි