සිංහල


නාම පදය

  1. විනාඩි 60ක කාලය.
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=පැය&oldid=19054" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි