සිංහල


නාම පදය

  1. පැය 24ක කාලය.
  2. මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඊළඟ මධ්‍යම රාත්‍රිය දක්වා කාල සීමාවක්.
  3. ග්‍රහලෝකයක භ්‍රමණ කාලය (විශේෂයෙන් පෘථිවිය).
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=දවස&oldid=19280" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි