ජපන්


නාම පදය

(とり, tori)

[1] කුරුල්ලා
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=鳥&oldid=16864" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි