ඉංග්‍රීසි

නාමපදය

tea (බහුවචනය teas)


ඉංග්‍රීසි


නාම පදය

tea

  1. තේ
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=tea&oldid=27746" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි