ප්‍රංශ


නාම පදය

thé පුරුෂ ලිංග (plural thés)

  1. තේ
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=thé&oldid=28881" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි