සිංහල


නාම පදය

  1. පෘථිවියට සූර්යයා වටා ගමන් කිරීමට ගතවන කාලය; මෙය දින 365 කට ආසන්න වේ
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=අවුද්ද&oldid=19051" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි