මෙම පරිශීලකයා ලාංකිකයෙකි  මෙම පරිශීලකයා බෞද්ධයෙකි
  මෙම පරිශීලකයා බ්ලොග්කරුවෙකි
  මෙම පරිශීලකයා පිරිමියෙකි.
  මෙම පරිශීලකයා google ප්‍රධාන සෙවීම් යන්ත්‍රය ලෙස භාවිතා කරයි.
 


150+ මෙම පරිශීලකයා 150 ට වඩා දායකත්වයක් වික්ෂනරියට දක්වා ඇත.
මගේ බ්ලොග් එක [සිතුවිල්ලක අරුම]

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=පරිශීලක:සෝරෝ&oldid=8177" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි