සිංහල


නාම පදය

  1. රත්තරං වලට පවසන කෙටි පදයකි

ඉංග්‍රීසි


ක්‍රියා පදය

  1. දිවීම

සමාන පද

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=රන්&oldid=19298" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි