සිංහල


නාම පදය

  1. කහ පැහැති වටිනාකමින් ඉහළ ලෝහයකි; පරමාණුක ක්‍රමාංකය 79 හා සංකේතය Au වේ

නාම විශේෂණ

  1. වටිනාකමින් ඉහළ යම්කිසි දෙයක් හෝ පුද්ගලයකු හැදින්වීමට
  2. රත්තරං වර්ණයෙන් යුත් බව

සමාන පද

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=රත්තරං&oldid=19243" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි