සිංහල


නාම විශේෂණ

  1. කහ වර්ණයෙන් යුත් බව

නාම පදය

  1. රතු සහ කොළ වර්ණයන් එක් වීමෙන් හෝ සුදු වර්ණයෙන් නිල් ඉවත් කිරීමෙන් සෑදෙන පාට
  2. ආහාර රසකාරක ද්‍රව්‍යයකි
පාට
 
රතු තැඹිලි කහ කොළ නිල් ඉන්ඩිගෝ
 
දුඹුරු දම් රෝස සුදු අළු කළු

පරිවර්තන

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=කහ&oldid=19084" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි